13. 5. 2016

Vzhledem k rozšiřujícím se obchodním aktivitám jsme se rozhodli zřídit pobočku v Jižní Koreji. Díky tomuto kroku jsem schopni lépe navázat obchodní styky s Asii a poskytnout služby potencionálním klientům, zejména v oblasti zprostředkování obchodu.