POLITIKA KVALITY

společnosti 

Le Mars group Inc. s.r.o.

Historie firmy Le Mars group Inc. s.r.o. začíná již v roce 2006. Na oblast Kontroly kvality jsme se více však zaměřili v roce 2013.

Naši zákazníci jsou převážně firmy, které vyrábějí výrobky pro automobilové závody v Moravskoslezském kraji.

Vzhledem k získaným zkušenostem jsme schopni poskytnout kompletní servis kontroly kvality. Vždy se snažíme, aby zákazník byl co nejvíce spokojený a naši zaměstnanci odvedli, co nejlepší práci.

Vedení společnosti stanovilo následující politiku kvality: 

  • Naplňovat potřeby a očekávání zákazníků včetně dalších zainteresovaných stran (dodavatelů, zaměstnanců a vlastníků) pro dosažení jejich spokojenosti a k získání konkurenčních výhod. 
  • Uplatňovat a rozvíjet systém managementu kvality ve všech úrovních a činnostech organizace, neustále zlepšovat jeho efektivnost.
  • řídit své procesy v souladu s platnou legislativou a ostatními požadavky
  • Zajišťovat neustálé vzdělávaní pracovníků k trvalému získání a zlepšování potřebných odborných znalostí.
  • Udržovat a modernizovat technické vybavení.
  • Zlepšovat komunikaci a vzájemně prospěšné vztahy s našimi zákazníky a dodavateli.

Ve Frýdku – Místku 

1.8.2016                                                                      

                                                                                             

Hee Seok Kim, jednatel