Prvním klient, pro kterého byla kontrola kvality prováděna, je korejská firma SL Poland. Naše pracoviště se nacházelo v prostorách výrobní haly Plakor-Mošnov. Z počátku jsme využívali služeb pracovní agentury, ale později jsme upřednostnili zaměstnávání vlastních pracovníků a tento přístup se nám také více osvědčil. Na pracovišti se v průměru nacházelo 4-6 pracovníků. 

Posléze jsme s firmou SL Poland začali spolupracovat i na kontrole kvality na výrobní lince v areálu Hyundai.